Tres generacions de professionals i més de 50 anys d’experiència realitzant serveis de transport entre els nostres clients

Durant els quals hem sapigut mantenir el concepte d’empresa familiar i la filosofía d’empresa que ens caracteritza:

  • Som el pont entre l’orígen i les destinacions dels nostres clients.
  • Som una empresa de transports i serveis.
  • Ens agrada el que fem.
  • Els nostres clientes son el millor de la nostra empresa.

 

Missió

La competitivitat com a factor diferencial

Creiem que com a prestadors de serveis de logística i transports, cumplierm la nostra fita si respresentem un factor de competitivitat per als nostres clients.

Els valors pels quals ens regim tenen com a base la ética, la legalitat, les expectatives del client, la qualitat del servei, la satisfacció personal i profesional dels nostres col.laboradors, la formació i qualificació contínua, la seguretat, el respecte pel medi ambient i els resultats econòmics i socials del nostre treball.

profesionales cualificados
Instalaciones Berrio

Objectius

Els nostres objectius es basen en:

  • Complir els nivells de serveis establerts, amb gran flexibilitat segons les fluctuacions de la demanda.
  • Determinar despeses per activitat i client.
  • Oferir proximitat física als clients i al mercat, obtenint gran cobertura i una resposta rápida a totes les necessitats.
  • Traslladar la nostra cultura corporativa al nostre equip de professionals.

Per aconseguir aquests objectius hem adoptat una estrategia integrada, recolzada en infrastructures adaptades a cada tipus de negoci, tecnología i equipaments moderns i especialmente, recusos humans qualificats.