Comoditat, rapidesa i eficàcia en el transport de mercaderies

Transporte Intermodal
Gràcies a la nostra dilatada experiència en el transport per carretera, així com la nostra aposta per altres víes de negoci, hem destinat part de la nostra flota a aquesta activitat.

Durant aquests anys no s’han escatimat esforços per oferir als nostres clients sol.lucions logístiques integrals, combinant tràfics per carretera amb altres mitjans com el tren i el vaixell.

Estem convençuts de la importancia que té aquesta modalitat de transport, a fí de realizar més rápida i eficaçment les operacions de transbord de materials i mercaderies.

Per això, apostem firmement per la seva potenciació i desenvolupament amb els nostres medis i a través d’acords de col.laboració amb els millors operadors del servei navilier i ferroviari.

Alguns dels seus avantatges:
  • Reducció dels terminis de transport.
  • Reducció dels costos de transport.
  • Reducció dels temps de càrrega i descàrrega.
  • Simplificació documental.