La col·laboració i l’intercanvi cada vegada més importants a la logística del futur

El IX Baròmetre del cercle logístic del SIL posa de manifest que l’innovació o la capacitat d’anàlisi son els atributs essencials que ha de tenir un bon logístic.

La vigèsima edició de la Fira Líder de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain del Sur d’Europa, el SIL 2018, ha realitzat el IX baròmetre del Cercle logístic on s’analitza en profunditat el sector de la logística. Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració de 1.067 directors de logística o Supply Chain espanyols de diferent sectors de la indústria que han participat per la seva condició de membres del Cercle logístic del SIL 2018.

Una de les conclusions que es poden treure de la IX edició del Baròmetre del Cercle Logistic del SIL és que els directors de logística o Supply Chain de la indústria espanyola consideren que l’aspecte més important de la logística del futur serà la col·laboració en matèria de transport (39,4%). Aquesta dada augmenta un 3,2% respecte al Baròmetre realitzat al 2017. Un altre aspecte que cada vegada té més importància serà l’intercanvi d’informació estandaritzada (32,5%), aspecte que augmenta un (25,12%) ocupa el tercer lloc d’aquest ranking. Altres aspectes com són la flexibilitat multicanal, l’automatització i la paqueteria, la visibilitat de la cadena de subministrament, el eCommerce, el Data Sharing, el loT o la robotització de processos suposen el 1,6% pel que es refereix a aspectes que seràn essencials a la logística del futur.

La capacitat d’anàlisi i la innovació son atributs essencials d’un “bon logístic”

Un 32,9% dels directors de logística o Supply Chain que han participat a la present edició del IX Baròmetre del Cercle logístic considera que el principal atribut que ha de tenir un “bon logístic” és el de ser innovador (32,9%). El sector que més valora aquest atribut és el químic, farmacèutic i sanitari (43.1%) mentre que el que menys ho fa és el de la maquinària i la siderúrgia (17,7%).

En segon lloc trobem el fet de ser analític (2,7%). Aquest aspecte augmenta considerablement respecte a l’any passat amb un 15,9% i passa de ser el quart atribut més important que ha de tenir un “bon logístic” a ser el segon.

La capacitat de negociació (18,1%) o el fet de tenir empatia (11,5%) també són molt importants si es vol ser un “bon logístic”. Tenir capacitat de negociació serà molt important si un logístic vol tenir èxit en el sector de la tecnologia i l’electrònica (20,2%) mentre que si el que vol és triomfar en el sector de la construcció i inmobiliari haurà de tenir empatia (13,3%).

Els 1.067 directors de Logística o Supply Chain que han participat al IX Baròmetre del Cercle Logístic també consideren important que un “bon logístic” tingui paciència (8,2%), atribut que augmenta un 1.5% respecte de l’any passat.

Gairebé totes les empreses subcontracten el transport

L’activitat logística més subcontractades, com ja va sent habitual als anteriors Baròmetres del Cercle Logístic, es, sense cap mena de dubte, el transport. Un 96,4% dels 1.067 directors o Supply Chain que han participat al IX Baròmetre del Cercle logístic del SIL 2018 afirma que subcontracten els serveis de transport de la seva empresa amb un 96,4%. Aquesta xifra augmenta un 5.2% respecte de l’any passat i situa a gran distancia de la segona activitat més externalitzada que és la distribució amb un 55,4%. Cal destacar que la distribució augmenta considerablement respecte de l’any passat al créixer un 11,1%.

El sector del tèxtil i el retail, amb un 99,2%, és el que més subcontracta el servei de transport, mentre que el sector de la tecnologia i l’electrònica (88,6%) és el que menys el subcontracta. Pel que fa a la distribució el principal client prové també del sector del tèxtil i del retail (61,8%), sent el sector de la construcció i l’inmobiliari el que menys subcontracta aquest servei.

Al tercer lloc de les activitats logístiques més subcontractades trobem el servei d’envàs o embalatge amb un porcentatge del 26,9%, seguit de la manutenció i la gestió d’estocs (19,7%), l’automatització de sistemes (17,6%), la producció (9,8%) i les compres (3,6%).

El transport és important en el 97,3% dels models de negoci analitzats

Un 97,3% dels Directors enquestats assegura que la gestió del transport és important o molt important en el model de negoci de la seva empresa. Concretament un 64,2% considera que la gestió del transport és fonamental en el model de negoci de la seva empresa i un 33,1% que és important però no fonamental. Per la seva part, només un 1,6% dels Directors de Logística que han participat al Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2018 assegura que la gestió del transport no és important en el model de negoci de les seves empreses i un 1,1% assegura que no té cap importància.

La qualitat s’imposa al preu

La qualitat segueix sent l’aspecte més valorat pels directors de Logística o supply Chain de les empreses industrials espanyoles a l’hora de subcontractar un servei logístic amb un 78,6%, xifra molt similar a la de l’any passat. El sector de la construcció és el que més valora la qualitat amb un 96,4% dels casos, mentre que el sector del tèxtil i el retail així com el de la tecnologia i l’electrònica, amb un 66,5% i 66,8% respectivament, són els que menys valoren la qualitat.

El segon aspecte més valorat segueix sent l’estalvi amb un 54,7%, xifra que augmenta un 4,3% respecte del 2017 quan ocupava la quarta posició d’aquest ranking. L’experiència i la confiança del proveïdor es situa al tercer lloc amb un 54,2%, pràcticament al mateix nivell que l’estalvi. Els sectors que més valoren l’estalvi és el de la tecnologia, l’electrònica, la perfumeria i la cosmètica, amb un 60.3% en ambdós casos.
Per la seva part, la flexibilitat del proveïdor (32.3%) perd un 21,5% respecte de l’any passat i passa de la segona a la quarta posició d’aquest ranking. A continuació trobem l’especialització (29.7%), la rapidesa (26.6%), l’optimització empresarial (13,5%) i les RRHH (5,7%).