GRUPO LOGISTICO BERRIO és una empresa de referència en el sector de transport de mercaderies per carretera i com a Operador Logístic.

La política de qualitat de les nostres empreses està basada en els següents principis:

  • Conèixer i complir clarament les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients i altres parts interessades.

  • Desenvolupar la nostra organització coherentment per donar una resposta adequada a la situació actual i futura del mercat.

  • Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat establerts.

  • Implantar els indicadors de qualitat i seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels nostres clients.

  • Transmetre la nostra política de qualitat a totes les parts interessades.

  • Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats dels nostres clients interns i externs.

  • Impulsar i consolidar el caràcter interactiu de tota l’estructura organitzativa.

  • Adquirir el compromís de la millora contínua en l’acompliment de totes les activitats realitzades a la nostra empresa.

  • Fomentar i aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de la companyia.

  • Ser respectuosos amb el medi ambient minimitzant consums i residus.