GRUPO LOGISTICO BERRIO és una empresa de referència en el sector de transport de mercaderies per carretera i com a Operador Logístic. La política de qualitat de les nostres empreses està basada en els següents principis:

 • Conèixer i complir clarament les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients i altres parts interessades.

 • Desenvolupar la nostra organització coherentment per donar la resposta adequada a la situació actual i futura del mercat.

 • Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de gestió establerts en base a la planificació estratègica desenvolupada.

 • Implantar els indicadors i el seu seguiment del nivell de progrés, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels nostres clients.

 • Gestionar els processos que redueixin l´impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament l´impacte ambiental de les noves activitats o serveis.

 • Transmetre la nostra política de qualitat i gestió ambiental a totes les parts interessades.

 • Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats dels nostres clients interns i externs.

 • Impulsar i consolidar el caràcter interactiu de tota l’estructura organitzativa.

 • Adquirir el compromís de la millora continua en l’acompliment de totes les activitats realitzades en la nostra empresa.

 • Fomentar i aconseguir l´ambient estimulant i motivador de tots els membres de la companyia.

 • Compromís per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i l´ús sostenible de recursos minimitzant els consums i residus.