Completely closed wagon for transporting goods which require more delicate and traveled with the utmost security.Furgons completament tancats pel transport de mercaderies més delicades i que precisin viatjar amb la màxima seguretat.Furgones completamente cerrados para la realización de transportes de mercancías más delicadas y que precisen viajar con mayor seguridad.

Recent Projects